Biegły rewident - kim jest i czym się zajmuje?

Kim jest biegły rewident i czym się zajmuje?

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident, profesjonalnie nazywany również audytorem, jest osobą przeprowadzającą ogólnie pojętą rewizję finansową w przedsiębiorstwa. Dokonuje jej w oparciu o uprawnienia otrzymane zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Obowiązki biegłego rewidentach

Zakres usług wykonywanych przez biegłych rewidentów jest szeroki i włącza się do nich następujące czynności:

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych – działanie to ma na celu dokładne sprawdzenie, czy dane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie w ogólnie przyjętymi zasadami o rachunkowości, czy w sposób klarowny przestawia sytuację finansową danego przedsiębiorstwa i czy wynik finansowy jest czytelny
  • dokonywanie niezbędnych korekt w księgach rachunkowych i innych dokumentach konieczny do prawidłowego funkcjonowania księgowości danego przedsiębiorstwa – zazwyczaj w celu usunięcia nieprawidłowości, a także niezgodności ze stanem faktycznym
  • badanie sprawozdań spółek (np. przekształceń)
  • asysta przy zakładaniu spółek akcyjnych; asysta przy podwyższaniu kapitału zakładowego
  • audyty projektów i programów unijnych; wydawanie raportów i opinii

Często praca biegłego rewidenta mylona jest z pracą księgowego i chociaż rewident może pracować, jako księgowy, to są to jednak dwa różne zawody. Ponadto biegły rewident może za pomocą odpowiednich narzędzi weryfikować pracę księgowego, po to by dowiedzieć się, czy księgowość prowadzona jest prawidłowo.

Nie zmienia to jednak faktu, że biegli rewidenci mogą zajmować się również prowadzeniem czynności dotyczących podatków i rachunkowości, takich jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • doradztwo podatkowe
  • doradztwo dotyczące organizacji rachunkowości w firmie
  • przygotowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych

A co za tym idzie mogą więc pracować na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, kontrolera finansowego czy nawet doradcy w sprawach finansów, podatków i inwestycji.

Więcej o białym rewidencie dowiesz się z artykułu: http://skuteczna-ksiegowosc.pl/biegly-rewident-lekarz-biznesu/

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *